Java програма помощ

0 гласа
367 прегледа
попитан 2018 декември 25 от maria.daskalova (120 точки)

Ако може някой да помогне ще съм много благодарна:)

В стола на софтуерната компания PAS се предлагат 1000000 различни гозби и ястия, а служителите, ако искат, могат да си вземат и дори всички от тях!! Както обикновено основната тема за разговор между двама новозапознали се служители по време на обяд е колко вкусни са ястията, които си взели и двамата. Понякога (особено когато служителите са си взели повечко манджи) намирането на общите елементи е трудно и за това мениджмънта на компанията ви възлага задачата да напишете основата на новата MandjaDirect система – алгоритъм, който по зададени ястия, които са си взели двама служители намира общите. 

Вход: На първия ред на входа се въвеждат числата M и N, отделени с един интервал. На втория ред се въвеждат M числа разделени с интервал – индексите на гозбите, които си е взел единия служител. На третия ред се въвеждат N числа разделени с интервал – индексите на гозбите, които си е взел другия служител. 

Изход: На единствения ред на стандартния изход изведете броя на общите гозби. 

Ограничения: 
1 <= индекс на гозба <= 1000000 
Пример 1: 
Вход:
4 5 
7 2 13 4 
8 13 999 7 1 
Изход: 

Пример 2: 
Вход: 
1 3
8
9 10 11
Изход:
0

...