Задача на C++

0 гласа
318 прегледа
попитан 2019 февруари 14 от SonyaCh (120 точки)

Моля за помощ за решението на задачата ниво 5 клас

Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се намерят и изведат на монитора квадратите на числата от интервала [1, N]. Квадрат на едно число е произведението на числото със себе си.

Вход

Едно естествено число N <= 50.

Изход

Квадратите на числата, всеки отпечатан на нов ред.

1 отговор

+1 глас
отговорени 2019 март 11 от 7564321 (160 точки)
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int N=1; //Инициализираме Н
    std::cin >> N; // Въвеждаме Н от клавиатурата
    std::cout <<"Vie izbrashe " << N<<" 4isla"<<std::endl; //Казваме на потребителя какво е въвел
    if (N<=50){ // Проверяваме дали Н отговаря на условията да е по-малко или равно на 50, ако не Else
      for (int i =1; i<=N;i++) { //задаваме променлива i във for цикъл и я сравняваме и увеличаваме със всяка итерация
          std::cout << i*i << std::endl; //Директно изписваме в конзолата Н^2 или Н*Н ,т.е i*i  1*1 ,2*2 ,3*3 ...до N
      }
      
    }
    else
    cout<< "N ne e po malko ot 50"; //Ако още на първото условие да е по-малко или равно на 50 се провали, връща се резултат False при if -a , а else прави неща когато if върне неверен резултат.
    

    return 0; // това не е задължително за новите стандарти на C++
}

Сега направи задачата да е във функция, и когато потребителят въведе по голямо от 50 число , да има опция потребителят отново да въведе ново число.
...