Каква е разликата между Scrum и Kanban?

+6 гласа
2,492 прегледа
попитан 2016 март 18 от Krasimir.Nikolov. (1,920 точки)
В какви случаи бихте използвали Scrum и в какви бихте използвали Kanban. Какви са разликите и какви проекти са подходящи за едната методология и какви за другата?

1 отговор

+2 гласа
отговорени 2016 март 21 от Kiril Lefterov (530 точки)
избран 2016 март 22 от Krasimir.Nikolov.
 
Най-добър отговор
Реално двете методологии са много близки в смисъла, че и двете са част от agile движението в мениджмънта.

Двете методологии принципно не са взаимоизключващи се и могат да се използват в слятия си вариант scrum-ban.

Kanban-a набляга на визуализацията на процесите, като основна концепция в методологията (не можеш да подобриш, това което не можеш да видиш), като идеята е всичко да бъде доставено в срок без да има допълнително натоварване на дадено звено, докато има друго без работа, докато scrum набляга на самото изпълнение на процесите,  като отборно решение, а не решение дошло "отгоре", това е и причината да не се изключват една-друга.

От гледна точка на избора много зависи от насочеността на компанията, която изпълнява проекта и участието на клиента и това колко е активен в изграждането на проекта.

Kanban е удобен както за малки така и за големи проекти, тъй като главното нещо, което прави освен визуализацията е ограничаването на броя недовършени задачи чрез лимит на всяка фаза от работния поток (pipeline). От гледна точка на участието на клиента в разработката не е задължителна пълна активност (подобно на waterfall методологията).

Scrum е удобен за по-големи проекти (повече от месец и половина - два), тъй като ограничението на недовършените задачи, а и изпълнението на проекта се прави, чрез итерации с продължителност от 1 до 4 седмици, като най-често са с продължителност 2-3 седмици. Другата причина за използването на scrum в по-големи проекти е че в края на всяка итерация има вече работещ прототип, които може да бъде използван без да се чака пълния продукт. Проблема е нуждата от активно участие от старана на клиента (product owner).

Както споменах по-рано има и вариант за така наречения scrum-ban, като характерното за него е, че използва визуализацията на процесите, като в kanban (pipeline), но самото изграждане се прави на итерации, като в scrum.

Заключение:

Избора на една от двете или слятата версия на методологиите зависи изцяло от това по какъв начин мениджмънта иска да контролира процесите си и дали клиентската база го позволява.
...