Програма на Паскал за лице на триъгълник по дадени три страни

+6 гласа
1,131 прегледа
попитан 2016 май 28 от Nikola (1,210 точки)
Здравейте, може ли да ми помогнете с една задача на Pascal. Нужно ми е да напиша програма за намирането на лицето на триъгълник при дадени три страни.

1 отговор

0 гласа
отговорени 2016 май 28 от IvayloHristov (5,390 точки)

Привет, 

Първо трябва да въведеш от конзолата трите страни на триъгълник нека те да са променливите a, b и c. След това използваме хероновата формула за лице на триъгълник.  

program TriangleArea;

var 
a, b, c, p , s: int;


begin
  write('Enter a=');
  readln(a);
  write('Enter b=');
  readln(b);
  write('Enter c=');
  readln(c);
   p:= ( a + b + c )/2;

   s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

   writeln(s);

end.

Като цяло декларираме променливите, въвеждаме от клавиатурата трите страни на триъгълника, след това излисляваме полуперимеръра, която е с променлива p и след това смятаме лицето и го отпечатваме на клавиатурата. 

Това е задача за училище нали? По кой предмет и за кой клас е?

...