Каква е разликата между testing and quality?

+12 гласа
2,488 прегледа
попитан 2016 март 25 от aneli (610 точки)
редактиран 2016 март 25 от aneli
Някой може ли да ми каже каква е разликата между testing и quality?

1 отговор

+5 гласа
отговорени 2016 април 1 от Daniel Ivanov (11,160 точки)
избран 2016 април 5 от Mitko Vasilev
 
Най-добър отговор

На много организации и потребители не им е ясно каква е разликата между Software testing и Quality Assurance (QA). Те са много близки,  но имат малки разлики. И двете са важни за ефективното управление на рисковете на разработването и поддържането на софтуера, затова е и  важно да се знаят разликите. Ще отбележа няколко:

Тестване:

Software тестването е процес, който се използва за да идентифицираме коректността, цялостта, сигурността и качеството на едно приложение. Главната цел на тестъра е да намери бъгове и да се погрижи те да са оправени. Софтуер тестването започва своята работа след като е разработен даденият продукт. Тестърът валидира услугите и функционалността на едно приложение под тест (ППТ) или на английски application under test (AUT). Софтуер тестинг-ът е продуктно-ориентирана дейност и нейната част от жизненият процес на разработването на софтуер  или на английски Software development life cycle (SDLC).

Осигуряване на качеството (QA):

QA е систематичен процес на мониторинг и оценяване на различните аспекти на едно приложение. Главната им цел е да отговорят на клиентските очаквания като се погрижат да им предоставят качествения продукт. QA е включено от началото ниво на приложението до пускането му на пазара. QA проверява дали услугите и функционалността на едно приложение отговарят или не на очакванията на потребителите.Главната отговорност на QA инженерите е да създадат и имплементират методи и стандарти за подобрение на процесите. Осигуряването на качеството –самият процес, се състои в това да проверява съответствието и да докладва начини на действие във връзка с разработването и тестването. QA е процесо-ориентирана дейност и нейната част на жизнения процес на софтуер тестинг-а от английски Software testing life cycle (STLC).

...