Коя е най-добрата практика за custom helpers в Laravel 5

+3 гласа
144 прегледа
попитан 2016 юни 28 от Vasil.Metodiev. (1,200 точки)

Бих искал да създам някои custom helpers  (функции), за да се избегне повтарянето на код между някои views, в Laravel 5 стил:

view.blade.php

<p>Foo Formated text: {{ fooFormatText($text) }}</p>

Те са в основата на текстовите функции за форматиране. Къде и как мога да сложа файла с тези функции? 

1 отговор

+1 глас
отговорени 2016 юни 28 от Sandra. (2,660 точки)

Създай helpers.php файл в папка и го заредете с композитор:

"autoload": {
    "classmap": [
        ...
    ],
    "psr-4": {
        "App\\": "app/"
    },
    "files": [
        "app/helpers.php" // <---- ADD THIS
    ]
},

След като добавите това към вашия composer.json файл, стартирайте следната команда:

composer dump-autoload
...