Трябва ми малко помощ за една задача по С++.

+1 глас
341 прегледа
попитан 2017 февруари 3 от livrov (130 точки)
Здравейте. Нуждая се от помощ по решаването на една задача на С++.
Ако има някой, който може да помогне, ще съм му много Благодарен.
Ето я и въпросната задача :

Точките в координатната равнина описваме с абсциса, ордината и
назоваваща буква (голяма, латинска).
Да се напише компютърна програма, която:
А. Въвежда данните за 11 точки, като контролира всички точки с отрицателни
абсциси да са на еднакво разстояние от ординатната ос. След въвеждане на данни за
точка, нарушаващи указаното изискване, да се въвеждат наново неправилните или
пълните данни за тази точка, но да не се променят данните за въведените преди нея
точки.
Б. Извежда най-голямата сума от координати на въведена точка и буквените
названия на точките с такава максимална сума на координатите.

1 отговор

+1 глас
отговорени 2017 март 12 от Павката (3,410 точки)
"всички точки с отрицателни абсциси да са на еднакво разстояние от ординатната ос"

Как да се разбира това? Разстоянието на точка до ординатната ос, не е ли стойността ѝ по модул по абсцисата?

  Моля илюстрирайте с пример как да се разбира тази инструкция! Например точките -2,1,O и -2, 5, P са с отрицателни абсциси - разстоянието до ординатната ос и на двете не е ли 2 ?
...