Първи курс съм информационни и се затруднявам с решаването на някои задачи по програмиране, ако може да помогнете

0 гласа
166 прегледа
попитан 2018 ноември 12 от Maria. M (120 точки)
Програмата е С++
Зад. 1 Напишете програма, която чете от стандартния вход три числа и изкарва съобщение дали сред тях има повтарящи се.
Пр. 1
Output:Enter three numbers:
Input:5202
Output:There aren't duplicates

Пр. 2
Output:Enter three numbers:
Input:4420
Output: There are duplicate number:4

Зад.2
Напишете програма, която прочита от стандартния вход буква за операция(а-събиране, s-изваждане, m-умножение, p-деление), после прочита двата оператора на операнда и извежда получ израз и резултат.

Пр.
Output:Enter operation(a/s/m/p)
Input:a
Output:Enter operand 1:
Input:5
Output:Enter operand 2:
Input:6
Output:5+6 is 11
...