Мога ли да получа малко помощ с едни елементарни(но не за мен) задачки на C#

0 гласа
226 прегледа
попитан 2018 февруари 25 от burim98 (120 точки)
ето ги задачките, всякаква помощ ще бъде оценена много! Мерси предварително

Задача 1

Какви стойности има x (int x=3) след присвояването, ако double a=3 ; int b=4 ?
x=++a+2*b ;
x+=2*b+++a ;
x=++a/++b ;

Задача 2
-Да се генерира редица от 70 случайни цели числа принадлежащи на интервала (0, 200) . Да се отпечатат на екрана тези от тях които са различни от 0.
-Да се въведат от клавиатурата 10 числа. Да се намери и отпечата на екрана произведението на тези от тях които са в интервала(10, 20)
-Да се създаде метод Sum(k) който генерира k на брой случайни цели числа и като резултат  връща сумата на тези от тях които са четни. В главния метод да се въведат 3 цели положителни числа A, B и C . Да се намери и отпечата на екрана Sum(a)+Sum(b*c)

Задача 3
 да се състави програма в която
- се дефинира метод CelF(f) в който формалния параметър f  представлява температурата по фаренхайт а резултатът от метода е същата температура но изчислена в целзий по следната формула 5/9(f-32)
- да се въвежда масив от 31 числа в интервала (-100, 100) - средни дневни температури по фаренхайт за даден месец;
- да се отпечатва на екрана максималната среднодневна температура по фаренхайт и по целзий
-да се извеждат на екрана тези среднодневни температури които са по малки от -10 по целзий
 
задача 4
Даден е целочислен двумерен масив m(8,10) Да се формират два едномерни масива  които да съдържат съответно четните и нечетните числа от m
...